Chci zboží reklamovat

Vážený zákazníku,

Vynakládáme veškeré úsilí, aby se nábytek, který opouští naši výrobu, dostal ke každému bez poškození a mohl být Vámi používán po dlouhou dobu a bez problémů. Pokud se však vyskytnou nějaké překážky, jsme Vám k dispozici, abyste je co nejdříve odstranili, abyste si mohli vychutnat nábytek zakoupený na ONEmarket.

PNezapomeňte, že v každé fázi stížnosti chceme být na Vaší straně. Dodržujeme zásadu, že "skutečná kvalita práce oddělení Zákaznického servisu je známa podle toho, jak přistupuje ke stížnosti". Chceme, aby nám naši Zákazníci důvěřovali, a proto jim chceme vše usnadnit – i ve fázi reklamace. Dodržujeme práva Spotřebitelů platná v Evropě. Každá stížnost, která nám byla předložena, je posuzována v souladu s pořadím, ve kterém byla podána. Odhadovaná doba naší odpovědi na žádost je 2 pracovní dny. Pokud Vás v této lhůtě nekontaktujeme, může to znamenat, že jsme od Vás stížnost neobdrželi. Kontaktujte nás, prosím, znovu.

Doba na oznámení Spotřebiteli o našem stanovisku v případě reklamace nebo nesouladu zboží se smlouvou je 30 dnů ode dne podání reklamace (pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě), přičemž by měl Spotřebitel reklamaci podat ihned po zjištění vady v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboži, pokud však Spotřebitel podá reklamaci do 6 měsíců, má se za to, že vada byla přítomna v době předání zboží.

Problémy s přepravou zakoupeného nábytku

Nezapomeňte, že kurýrní společnost je externí společnost, na jejíž provoz nemáme vždy vliv. Proto před vyzvednutím zásilky pečlivě zkontrolujte u kurýra, zda obal zakoupeného nábytku zůstává neporušený. Pokud je zásilka poškozená, nepřebírejte ji, zapište si zprávu o škodě (kurýr je povinen vám poskytnout formulář) a informujte nás o této skutečnosti kliknutím na tlačítko níže. Pokud je potenciální škoda zjištěna poté, co kurýr odešel, měli byste co nejdříve kontaktovat kurýrní společnost.


ZÁSILKA POŠKOZENÁ V PŘEPRAVĚ  
NAHLÁSIT REKLAMACI

OBDRŽELI JSTE POUZE ČÁST OBJEDNÁVKY      
NAHLÁSIT REKLAMACI

Zakoupený nábytek má vady

Pokud zjistíte, že obdržené zboží je vadné nebo bylo poškozeno během používání, okamžitě nás informujte kliknutím na tlačítko níže.

NÁBYTEK MÁ VADY/BYL POŠKOZEN
NAHLÁSIT REKLAMACI

Zboží není v souladu se smlouvou

Můžete také podat stížnost v našem obchodě pro nesoulad zboží se smlouvou nebo pokud v přijaté objednávce chybí některé prvky. V souladu s českým právem můžete požádat o opravu nebo výměnu zboží za nové. Na žádost odpovíme a rozhodneme se v závislosti na tom, zda je možné žádost realizovat. V případě, že požadavky není možné splnit, máte právo odstoupit od smlouvy nebo žádat snížení ceny. Prodávající má právo přezkoumat předmět reklamace odhadcem za účelem zjištění, zda je zboží skutečně v rozporu se smlouvou.

Pokud jste si přečetli výše uvedené informace, zašlete reklamaci kliknutím na tlačítko níže.

ZBOŽÍ NENÍ V SOULADU SE SMLOUVOU /
NAHLÁSIT REKLAMACI

Tým ONEMARKET

pixel